02. september 2015

Bakalina - Diedc u babji kuožBesedilo:

en papudan pa šihtu, ka sm pršu h žen damou,
ws zmaltran n prpaten mpa žejn lih n prou,
sm siedu tie na kawč, de bom u mieru spiu en pier,
se že začieu je driet babji hudier.

je upila tie na mne, de sm gnuoj n de sm gniu,
de ciela bi žiulejne najrajš ležu mpa piu,
de ana je za use, de nima cajta se usiest
n jst de le pahajem tam pa ciest.

-tist dan je prasila baga,
de ejnkrt me u njena kuoža da,
de vidu bom kakuo je žen haduo,
če jma diedca ka živi štmanuo.

ka druj dan sm se zbudu nism mou verjet ačiem,
a sniewam, a prow vidm, al ki se zej tu griem,
sm jmu adne bule, tkuo ki krawe vimena
n nuotre u karač je jama bla.

račie prjele metla sa n pucat sm začieu
n kuhat n pamiwat, puhna diela sm jst mieu,
je umies pa usake piet menut me scat prtislna,
wn z diedca jst sm baba ratala.

-začiela sm kliet na maža,
frdamana galazn diedcowa,
na fabrik smu pije n kwanta,
jst pa cieu dan naj dielam tu dama.

sm wrt aplieia mpa si frizura šla uredit,
de muož ka pride z diela vejč bo jmu apetit
n gar na miza sm zlažila kar sm skuhala,
de diedca dabra bom nafuotrala.

je pršu skuz urata ws prtiden n patan,
je smrdu ki krapačna n bu je ws usran,
me še pagliedu ni ki šele de abjeu bi me,
je adpru pier n se uliegu je.

-začiela sm kliet na maža,
frdamana galazn diedcowa,
jst cieu dan sm mu južna kuhala,
ma diedcu lienmu se še jst na da.

sm že prijela metla, de bi nalamila ga,
ma tiscajt lih pa urateh nieki je patrkala,
sasiedowa tamlada u urateh stala je,
je diela de je pršla na kafe.

sediele swa za miza n aprawlale use,
je hmalu pršu tud muoj muož pagliedat kduo je tlie
n ka je vidu čča mlada ki de b ga zaklieu,
ači dal z njene rt ni zmknt teu.

-začiela sm kliet na maža,
frdamana galazn diedcowa,
jst cieu dan sm se njmu rihtala,
an pa še tuo na vie de žena ma.

zvečier sm kumi čakala de spat bi lahka šla,
začieu je muož, če bi mu adne jajca umiešala,
sm diela, de z vesejlem mu njegowe u karač,
umiešam, de bom miela mier panač.

n kkr usak maški tud muoj muož ni zej dajeu,
je pršu ws vesieu tie h mne n me je abjeu,
me prašu je če viem kuk an je fajn, kuk an je liep,
če viem, de med nagam mu rase riep.

-začiela sm kliet na maža,
frdamana galazn diedcowa,
jst cieu dan sm za njga dielala
n zej naj jst bi še pamuzla ga.

n bl ka sm se maltrala, de mala bi zaspala,
še bl je smrču muož, še bl wn z rt je rapatala,
sm ciela nuoč malila n prasila sm baga,
dej rieš me tega zluodje diedcowga.

ka druj dan sm se zbudu nism mou verjet ačiem,
jst spiet sm maški ratu n je riešen bu problem,
ma ka sm pršu s šihta ws kurajžn n vesieu,
namesta pira žena sm abjeu.
--

Ni komentarjev: