11. april 2006

Latinski pregovori, reki, citati

A deo rex, a rege lex. [Od Boga - kralj, od kralja - zakon.]

Acti labores iucundi. [Opravljeno delo je prijetno]

Alea iacta est. [Kocka je padla] Julij Cezar, prečkal je reko in tako začel državljansko vojno

Alter ego. [Drugi jaz]

Audiatur et altera pars! [Naj slišimo še drugo mnenje]

Carpe diem. [užij dan] Horac

Clara pacta, boni amici [Čisti računi-dobri prijatelji]

Cogito, ergo sum. [Mislim, torej sem] Descartes

Corpus delicti. [mesto spora]

Curriculum vitae. [Življenjepis]

De facto. [v bistvu]

De gustibus non est dispuntandum. [O okusih se ne razpravlja]

De iure. [po zakonu, po pravici]

De mortuis nil nisi bene. [O mrtvih govorimo le dobro]

Deus vult. [Božja volja]

Dum spiro, spero. [dokler diham, upam] Cicero

Errare humanum est, ignoscere divinum.[motiti se je človeško, odpuščati pa božansko]

Errare humanum est, in errore perservare stultum. [Človeško se je motiti, neumno pa je vztrajati v napaki]

Et tu, Brute! [Tudi ti, Brut!] Julij Cezar ob atentatu

Ex abrupto. [brez priprave]

Exepli gratia. (e.g.) [Na primer]

Faber est suae quisque fortunae. [Vsak je svoje sreče kovač]

Festina lente. [Hiti počasi]

Hannibal ante portas. [Hanibal je pred vrati]

Hinc robur et securitas. [Od tu, moč in varnost]

Homo homini lupus. [človek je človeku volk]

In medias res. [v sredino stvari]

In vino veritas. [V vinu je resnica]

Inventas vitam iuvat excoluisse per artes. [Izumi poudarijo življenje, ki je olepšano z umetnostjo]

Lapsus calami. [Napaka v pisanju, pisavi]

Lapsus linguae.[Napaka v govoru, povedanem...]

Lapsus memoriae. [napaka v spominu]

Mea culpa. [moja krivda]

Mens sana in corpore sano. [zdrav duh v zdravem telesu] juvenalis

Naturai in minima maxima. [Narava je najlepša v majhnih stvareh]

Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere.[Nihče ni tako star, da bi se mu zdelo nemogoče živeti še eno leto]

Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit. [Nihče ne pleše trezen, razen če je popolnoma nor]

Nemo saltat sobrius. [nihče ne pleše trezen]

Nomen est omen. [V imenu je pomen]

Non omne quod nitet aurum est. [ni vse zlato kar se sveti]

Non plus ultra. [najboljši]

Nosce te ipsum. [poznaj se]

Omnia mea mecum porto. [Vse kar imam nosim s seboj]

Omnium rerum principia parva sunt. [Vsak začetek je težak]

Per aspera ad astra. [Skozi trnje do zvezd]

Quem di diligunt adolescens moritur. [Kogar ljubijo bogovi, umre mlad.]

Quo vadis, Domine? [Kam greš, Gospod?]

Repetitio est mater studiorum. [ponavljanje je mati učenja]

Scio me nihil scire. [Vem da nič ne vem] Sokrat

Si vis pacem, para bellum. [Če hočeš mir, se pripravi na vojno.]

Tabula rasa. [Nepopisan list]

Tempus fugit. [Čas teče]

Unus, sed leo! [en sam, a kot lev]

Ut sementem feceris, ita metes. [Kakor si sejal, tako boš žel]

Vade mecum. [Pojdi z mano]

Veni, vidi, vici. [Prišel, videl, zmagal]

Vestis virum reddit. [Obleka naredi človeka.]

Ignoratio iuris nocet (nepoznavanje prava škoduje)

Nemo iudex sine actore (ni sodnika brez tožnika)

In dubio pro reo (v dvomu v korist obdolženca.......eno temeljnih pravil za sodnike v kazenskem pravu)

Nulla crimen nulla poena sine lege praevia (ni kaznivega dejanja, ni kazni, brez vnaprej natančno določenih kaznivih dejanj v zakonu.....v kaz.pravu ni analogije....npr. to in to dejanje je kao podobno dejanju določenem v kazenskem zakoniku)

Pacta sund servanda (pogodbe je treba spoštovati)

Audiatur et altera pars (slišati, prisluhniti tudi drugi, nasprotni strani)

Medio tutissimus ibis.......Po sredini boš hodil najvarneje

Parva scintila saepe magnam flamam excitat.
(majhna iskra pogosto zaneti velik plamen)

Verbum laudatur, si factum sequatur. Beseda je vredna pohvale, če ji sledi dejanje.

Hinc robur et securitas. (Od tu, moč in varnost)

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. Srecen, kdor je ugledal razloge stvari.

Tempora mutantur et nos mutamur in ilis. Casi se spreminjajo in mi se spreminjamo z njimi.

Quid tam malignum, quam nolle prodesse cum possis? Kaj je gršega kot ne pomagati, ko moreš?

Sursum corda! Kvišku srca!

"Diem perdidi (= Izgubljen dan)"
...je rekel nek rimski cesar vsakič, ko je minil dan, v katerem ni naredil nič pametnega.

Mana manum lavat Roka roko umije

NON SCUOLA,SED VITAE DISCIMUS. Ne za šolo,za življenje se učimo.

Honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (pošteno, častno živeti, drugega ne prizadeti, vskaemu priznati kar mu pripada)

NOSCE TE IPSUM! - Spoznaj samega sebe!
OMNIA MEA MECUM PORTO. - Vse svoje nosim s seboj.
STULTUM EST TIMERE QUOD VITARE NON POTES. - (PUBLIJ IZ SIRIJE) Neumno se je bati tistega, čemur se ne moreš izogniti

Lupus in fabula - Mi o volku, volk iz gozda


. A capite usque ad calcem. [Od glave do peta]
• A deo rex, a rege lex. [Od Boga - kralj, od kralja - zakon.]
• Ab alio expectes,alteri quod feceris. [Od drugega pričakuj,kar bi drugemu naredil.]
• Ab equis ad asinos. [S konja na osla.]
• Ab imo pectore. [Iz dna srca.]
• Abducent praedam,qui occurrit prior. [Kdo prej pride prej melje.]
• Acta est fabula. [Konec zgodbe.]
• Acti labores iucundi. [Opravljeno delo je prijetno]
• Ad acta. [Med spise.]
• Ad astra. [K zvezdam.]
• Ad hoc. [Posebej za to.Za ta primer.]
• Ad oculos. [Očitno.Vidno.]
• Ad tempus vitae. [Dosmrtno.]
• Ad verbum. [Dobesedno.]
• Aegre formosam poteris servare puellam. [Težko boš obdržal lepo žensko.]
• Aegroto dum anima est,spes est. [Bolnik upa dokler diha.]
• Aetate reddimur prudentiores. [S časom postajamo pametnejši.]
• Alea iacta est. [Kocka je padla] Julij Cezar, prečkal je reko in tako začel državljansko vojno
• Alter ego. [Drugi jaz]
• Amantes,amentes. [Ljubezen - bolezen.]
• Amicitia nisi inter bonos esse non potest. [Prijateljstvo je mogoče samo med dobrimi.]
• Apte dictum. [Dobro povedano.]
• Arbtrii non est nostri,quid quisque loquatur. [Ne morem soditi,kdaj kdo govori.]
• Audax est ad pocula sermo. [Govorjenje iz kozarca je pogumno.]
• Audentes deus ipse iuvat. [Hrabrim pomaga bog.]
• Audentes fortuna iuvat. [Hrabrim pomaga sreča.]
• Audiatur et altera pars! [Naj slišimo še drugo mnenje]
• Aurea mediocritas. [Zlata sredina.]
• Aurea ne credas,quaecunque nitescere cernis. [Ni vse zlato, kar se sveti.]
• Auro loquente nihil pollet quaevis oratio. [Ko govori denar,preglasi vse.]
• Auscultare disce,si nescis loqui. [Če ne znaš govoriti,se nauči poslušati.]
• Aut amat aut odit mulier,nihil est tertium. [Ženska ali ljubi ali sovraži,tretjega ni.]
• Aut vincere aut emori. [Zmaga ali smrt.]
• Bona fide. [V dobro veri.]
• Calamitas virtutis occasio est. [Nezgoda je proložnost za krepost.]
• Carpe diem. [izkoristi dan] Horac
• Causa semper aliqua subest. [Vedno obstaja razlog.]
• Cenendo victor abibis. [Popuščaj,pa boš zmagal(pametnejši popusti).]
• Clara pacta, boni amici [Čisti računi-dobri prijatelji.]
• Clavum clavo extruditur. [Klin se s klinom zbija.]
• Cogito, ergo sum. [Mislim, torej sem] Descartes
• Consuetudinis magna vis est. [Stara navada,železna srajca.]
• Contra factum non datur argumentu. [Proti dejstvom ni dokazovanja.]
• Corpus delicti. [mesto spora]
• Cui parum non sufficit,maiora non meruit. [Kdor z malim ni zadovoljen,velikega ni vreden.]
• Cuneta sapis,si cuncta legis. [Vse znaš,če vse bereš.]
• Curriculum vitae. [Življenjepis]
• De facto. [v bistvu]
• De gustibus non est dispuntandum. [O okusih se ne razpravlja]
• De iure. [po zakonu, po pravici]
• De mortuis nil nisi bene. [O mrtvih govorimo le dobro]
• Deficit omne,quod nascitur. [Vse,kar se rodi,umre.]
• Deus vult. [Boljša volja]
• Dictum-factum. [Rečeno - storjeno.]
• Dies diem docet. [Dan uči dan.]
• Divide et impera. [Deli in vladaj.]
• Divinum dare,humanom accipere. [Dajati je božansko,prejemati človeško.]
• Divitias fortuna studium parit honores. [Sreča naredi bogastvo,trud pa časti.]
• Domus cuique optimus est amicus. [Dom je vsakomur najboljši prijatelj.]
• Donato non sunt ora inspicienda caballo. [Podarjenemu konju se ne gleda v zobe.]
• Dormit aliquando ius,moritur numquam. [Pravica včasih spi,umre pa nikdar.]
• Dulce cum utili. [Prijetno s koristnim.]
• Dum spiro, spero. [dokler diham, upam] Cicero
• Dummodo nobis bene. [Samo da je nam dobro.]
• Duobus litigantibus tertius gaudet. [Kjer se prepirata dva,tretji dobiček ima.]
• Effugere non potest necessitates,potes vincere.[Stiskam ne moreš ubežati,lahko jih premagaš.]
• Eo maiora cupimus,quo maiora venerunt.[Kolikor več imamo,toliko več si želimo.]
• Errare humanum est, ignoscere divinum.[Motiti se je človeško, odpuščati pa božansko.]
• Errare humanum est, in errore perservare stultum. [Človeško se je motiti, neumno pa je vztrajati v napaki]
• Est unus quisque faber ipse suae fortunae.[Vsak je svoje sreče kovač.]
• Esto bonus saltem,si non potes esse peritus.[Bodi vsaj dober,če že ne moreš biti pameten.]
• Et tu, Brute! [Tudi ti, Brut!] Julij Cezar ob atentatu
• Ex bene placito.[Po svoji volji.]
• Ex abrupto. [brez priprave]
• Exceptio firmat regulam.[Izjema potrjuje pravilo.]
• Exepli gratia. (e.g.) [Na primer]
• Extra iocum.[Šalo na stran.]
• Faber est suae quisque fortunae. [Vsak je svoje sreče kovač]
• Fac simile.[Naredi podobno.]
• Facta loquuntur.[Dejanja govorijo.]
• Fama quidem vere maior plerumque volucris.[Govorice so pogosto glasnejše od resnice.]
• Femina de specie plus gaudet quam probitate.[Ženska se bolj veseli lepote kot poštenja.]
• Festina lente. [Hiti počasi]
• Fide,sed cui,vide.[Verjemi,toda pazi,komu.]
• Fortuna caeca est.[Sreča je slepa.]
• Fructu,non foliis arborem aestima.[Drevo sodi po sadu,ne po listih.]
• Gaudii maeror comes.[Žalost spremlja veselje.]
• Gloriam invidiasequitur.[Zavist zasleduje slavo.]
• Gloriosum est iniurias oblivisci.[Plamenito je pozabiti krivice.]
• Grata quies post exhaustum solet esse laborem.[Po opravljenem delu je prijetno počivati.]
• Hannibal ante portas. [Hanibal je pred vrati]
• Hinc robur et securitas. [Od tu, moč in varnost]
• Hodie mihi,cras tibi.[Danes meni,jutri tebi.]
• Homo homini lupus. [človek je človeku volk]
• Homo mensura.[Človek je merilo vseh stvari.]
• In abstracto.[Na splošno.]
• In angustiis amici apparent.[V stiski spoznaš prijatelja.]
• In brevi.[Skratka.]
• In discrimine apparet,qui vir.[V nevarnosti se pokaže,kdo je mož.]
• In medias res. [v sredino stvari]
• In vino veritas. [V vinu je resnica]
• Ingenium probitas artemque modestia vincit.[Poštenje premaga nadarjenost,skromnost pa umetnost.]
• Inventas vitam iuvat excoluisse per artes. [Izumi poudarijo življenje, ki je olepšano z umetnostjo]
• Lapsus calami. [Napaka v pisanju, pisavi]
• Lapsus linguae.[Napaka v govoru, povedanem...]
• Lapsus memoriae. [napaka v spominu]
• Manus manum lavat,gratia gratiam parit.[Roka roko umije,hvaležnost rodi hvaležnost.]
• Mea culpa. [moja krivda]
• Mens sana in corpore sano. [zdrav duh v zdravem telesu] juvenalis
• Modestia virtutum fundamentum.[Skromnost je temelj vrlin.]
• Multa petentibus desunt multa.[Tistim ki si mnogo želijo,mnogo primankuje.]
• Nam cito saepe ruit,qui super astra volat.[Kdor leti nad zvezdami,hitro pade.]
• Naturai in minima maxima. [Narava je najlepša v majhnih stvareh]
• Ne vivas,ut edas,sed edas,ut vivere possis.[Ne živi da bi jedel,ampak jej,da bi živel.]
• Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere.[Nihče ni tako star, da bi se mu zdelo nemogoče živeti še eno leto]
• Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit. [Nihče ne pleše trezen, razen če je popolnoma nor]
• Nemo saltat sobrius. [nihče ne pleše trezen]
• Nescio promissis credere,credo datis.[Ne znam verjeti obljubam,verjamem danemu.]
• Nihil perpetuum, pauca diuturna sunt.[Nič ni večnega,malokaj je trajno.]
• Nihil possumus contra veritatem.[Proti resnici ne moremo nič.]
• Nolito fronti credere.[Ne verjemi obrazu.]
• Nomen est omen. [V imenu je pomen]
• Non bene,si tollas proelia,durat amor.[Ljubezen brez majhnih prepirov ne traja dolgo.]
• Non omne quod nitet aurum est. [ni vse zlato kar se sveti]
• Non quam diu,sed quam bene vixeris, refert.[Ne gre za to,kako dolgo si živel,ampak kako dobro.]
• Non plus ultra. [najboljši]
• Nosce te ipsum. [poznaj se]
• Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit.[Ni bilo velikega genija brez primesi norosti.]
• Numquam sapiens irascitur.[Moder človek se nikoli ne jezi.]
• O tempora,o mores.[O časi,o običaji.]
• Omnia mea mecum porto. [Vse kar imam nosim s seboj]
• Omnia vincit amor,sed nummus vincit amorem.[Ljubezen premaga vse,denar pa ljubezen.]
• Omnium rerum principia parva sunt. [Vsak začetek je težak]
• Omnium vitiorum fundamentum est avaritia.[Pohlep je temelj vseh napak.]
• Optimus orator est,qui paucis verbis plurima dicit.[Najboljši govornik je tisti,ki z malo besedami pove veliko.]
• Per aspera ad astra. [Skozi trnje do zvezd]
• Potentia est in iunioribus,prudentia autem in senioribus.[Mladi imajo moč,stari pa modrost.]
• Potius sero quam numquam.[Bolje pozno kot nikoli.]
• Principium dulce est,sed finis amoris amarus.[Začetek ljubezni je sladek,konec pa bridek.]
• Promissis dives quilibet esse potest.[Vsakdo je lahko bogat z obljubami.]
• Propia laus sordet.[Lastna hvala,cena mala.]
• Punctum est,quod vivimus,et adhuc puncto minus.[Živimo samo trenutek,še manj kot trenutek.]
• Qualis vita finis ita.[Kakršno življenje,takšna smrt.]
• Quem di diligunt adolescens moritur. [Kogar ljubijo bogovi, umre mlad.]
• Qui potest maius,potest et minus.[Kdor zmore več,zmore tudi manj.]
• Qui sua metitur pondera,ferre potest.[Kdor meri svoja bremena,jih lahko tudi nosi.]
• Quo plus honoras quemquem plus sibi arrogat.[Bolj ko nekoga častiš,več želi.]
• Quod cito lucratur,cito perditur et nihilatur.[Kar se hitro dobi,se hitro izgubi in propade.]
• Quod potui,feci; faciant meliora potentes.[Naredil sem,kar sem zmogel; bolje naj naredijo sposobnejši.]
• Quo vadis, Domine? [Kam greš, Gospod?]
• Re opitalandum,non verbis.[Pomagati je treba z dejanji,ne z besedami.]
• Repetitio est mater studiorum. [ponavljanje je mati učenja]
• Rebus in adversis animum submittere noli.[V nesreči ne izgubi poguma.]
• Scio me nihil scire. [Vem da nič ne vem] Sokrat
• Semper avarus eget.[Pohlepnežu vedno kaj manjka.]
• Sensus,non aetas,invenit sapientiam.[Do modrosti pripelje razum,ne starost.]
• Si lundum quaeris,ludi legem patieris.[Če želiš igrati,sprejmi pravila igre.]
• Si non caste,caute tamen.[Če ne delaš pošteno,delaj preudarno.]
• Si vis pacem, para bellum. [Če hočeš mir, se pripravi na vojno.]
• Sol lucet omnibus.[Sonce sveti vsem.]
• Somni post vina petuntur.[Po vinu je potreben spanec.]
• Sua cuique hora.[Vsakemu svoj čas.]
• Sunt bona omnia antea acta,si modo finis bonus.[Vse je dobro,kar se dobro konča.]
• Tabula rasa. [Nepopisan list]
• Tantum sumus,quantum possumus.[Smo toliko,kolikor zmoremo.]
• Tempus fugit. [Čas teče]
• Tempus ipsum affert consilium.[Čas sam od sebe prinese nasvet.]
• Ubi lucrum est,ibi esse vix audet fides.[Kjer je dobiček,tja poštenost redko zaide.]
• Ubi vinci necesse est,expedit cedere.[Ko je poraz neizogiben,je pametno oditi.]
• Ubi vis imperat,non prodest ratio.[Kjer vlada sila,razum nič ne koristi.]
• Unus panis esurienti melior est quam mons aureus.[Lačnemu je kos kruha boljši kot gora zlata.]
• Unus pro omnibus et omnes pro uno.[Eden za vse in vsi za enega.]
• Unus, sed leo! [en sam, a kot lev]
• Ut ameris,ama.[Ljubi,da boš ljubljen.]
• Ut sementem feceris, ita metes. [Kakor si sejal, tako boš žel]
• Ut vivas bene ac beate,sola virtus sufficit.[Za dobro in srečno življenje zadostujejo vrline.]
• Utilitatis ratio habenda,verum honestatis magis.[Treba je misliti na korist,a še bolj na poštenost.]
• Vade mecum. [Pojdi z mano]
• Velocius moritur quam oritur felicitas.[Sreča hitreje umre,kot se rodi.]
• Veni, vidi, vici. [Prišel, videl, zmagal]
• Veritas temporis filia.[Resnica je hči časa.]
• Vestis virum reddit. [Obleka naredi človeka.]
• Virtus fulvo pretiosior auro.[Vrlina je dragocenejša od čistega zlata.]
• Vitae,non scholae discimus.[Učimo se za življenje,ne za šolo.]
• Vitam regit fortuna,non sapientia.[Usoda vodi življenje,ne pamet.]
• Vix conveninunt auctoritas et caritas.[Ugled in ljubezen težko shajata.]
• Variatio delectat.[Sprememba razveseljuje.]
• Velle suum cuique est.[Vsak ima svojo voljo.]

1 komentar:

vista pravi ...

Resnični pregovori :) Hvala za objavo.

latinski pregovori